Hoe versterk je weerbaarheid en veerkracht van (hechte) gemeenschappen ter voorkoming van betrokkenheid van jongeren bij ondermijnende criminaliteit?

Voor het ministerie SZW wordt in samenwerking met Sahar Noor een kennissynthese uitgevoerd in het kader van het initiatief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie SZW. Deze synthese bespreekt wetenschappelijke inzichten, kennisleemtes en biedt betekenisvolle praktijkgerichte (uitgangspunten voor) handelingsperspectieven ter versterking van samenwerking met (hechte) gemeenschappen en het vergroten van diens weerbaarheid ter voorkoming van betrokkenheid van jongeren bij ondermijnende criminaliteit.

Daarbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke onderbouwde wetenschappelijke & praktijkgerichte inzichten geven voeding aan de advisering van ESS ten aanzien van het handelingsperspectief van gemeenten ter versterking van samenwerking met en vergroting van veerkracht/ weerbaarheid van lokale (hechte) gemeenschappen in relatie tot het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij ondermijnende criminaliteit?

De volgende deelvragen dragen bij aan het antwoord op bovenstaande vraag:

  1. Wat zijn risico- en beschermende factoren met een focus op gezins- en gemeenschapsniveau ten aanzien van betrokkenheid van jongeren bij ondermijnende criminaliteit?
  2. Wat zijn onderbouwde inzichten ter versterking van samenwerking tussen gemeenten en (hechte) gemeenschappen?
  3. Wat zijn onderbouwde inzichten ter versterking van veerkracht/weerbaarheid van hechte gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit?
  4. Welke kennis lacunes resteren er in relatie tot de hoofdvraag en wat is het advies ten aanzien daarvan?

Doel van de studie is om ESS met theoretische en praktijkgerichte inzichten te voeden in hun advies ten aanzien van handelingsperspectieven voor 20 gemeenten ter versterking van samenwerking tussen gemeenten en lokale (hechte) gemeenschappen en veerkracht/ weerbaarheid daarvan in relatie tot het voorkomen van betrokkenheid van jongeren binnen die gemeenschappen bij ondermijnende criminaliteit.

Meer weten? Stuur een mailtje naar info@essaresearch.nl

Looptijd: Sep 2023 – Feb 2024

Samenwerkingspartner(s): Sahar Noor

Opdrachtgever; Ministerie SZW, dienstenunit ESS

Benieuwd naar de andere onderzoeken en projecten?