War is het effect van een levensverhalende benadering op jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)? In dit project staat (de wijze van) het optekenen van de leefwereld van jongeren middels hun levensverhalen (zowel in als na detentie) centraal. We onderzoeken of het optekenen van het levensverhaal en het toevoegen daarvan in het dossier leidt tot een versterking van de kwaliteit van de relatie met professionals met wie jongeren in contact staan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de vlag van het Koers & Kansen initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Neem voor meer informatie contact op via info@essaresearch.nl

Looptijd:

Okt 2018 – Jun 2019

Partners:

Benieuwd naar de andere onderzoeksprojecten?