Hoe heeft het fenomeen liquidaties zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Wat zijn beweegredenen om betrokken te raken en op welke wijze raken zij betrokken bij liquidaties? In opdracht van Politie & Wetenschap is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht naar ontwikkelingen en achtergronden van schutters en andere betrokkenen. De resultaten van dit onderzoek voeden maatschappelijk debat, handelingsperspectieven van professionals en de wetenschappelijke kennis over het fenomeen liquidaties.

Looptijd: Okt 2018 – Sep 2023

Partner(s): Politie & Wetenschap, Regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ van het RIEC Midden-Nederland, Erasmus universiteit en de landelijke Eenheid Politie.

Neem voor meer info contact op via info@essaresearch.nl

Benieuwd naar andere onderzoeken en projecten?