Hoe kun je omgaan met groepsdruk onder jongeren in een forensische setting? In opdracht van de Kwaliteitscommissie Forensische Jeugdzorg hebben we factoren en/of interventies verkend die in dit kader betekenisvol kunnen zijn. Check de handreiking hier!

De volgende onderzoeksvraag stond centraal:

Welke inzichten voor het handelen van professionals in het forensische werkveld zijn af te leiden uit een literatuurstudie naar factoren en/of interventies gericht op groepsdynamische processen en manieren waarop jongeren zich kunnen onttrekken aan groepsdruk in relatie tot delinquent gedrag? Middels een systematische bestudering van (inter)nationale literatuur is een antwoord gegeven op deze vraag. Ook de practice based inzichten zijn meegenomen in deze literatuurstudie.

Download de handreiking hier

Download de infographic hier

Download het rapport hier

Bekijk ook het inleidend filmpje en de site van KFZJ. 

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar info@essaresearch.nl

Looptijd:

Feb 2020 – Dec 2020

Partners:

Benieuwd naar de andere onderzoeken en projecten?