Hoe kun je omgaan met groepsdruk onder jongeren in een forensische setting? In opdracht van de Kwaliteitscommissie Forensische Jeugdzorg verkennen we factoren en/of interventies die in dit kader betekenisvol kunnen zijn.

Tegen deze achtergrond staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Welke inzichten voor het handelen van professionals in het forensische werkveld zijn af te leiden uit een literatuurstudie naar factoren en/of interventies gericht op groepsdynamische processen en manieren waarop jongeren zich kunnen onttrekken aan groepsdruk in relatie tot delinquent gedrag?

Middels een systematische bestudering van (inter)nationale literatuur wordt een antwoord gegeven op deze vraag. Tevens organiseren we in april 2020 een groepssessie. Hierin staan de practice based inzichten centraal en de mogelijke betekenis van bevindingen uit de voorlopige literatuurstudie.

Wil je participeren in de groepssessie of op een andere manier bijdragen? Stuur een mailtje naar info@essaresearch.nl

Looptijd:

Feb 2020 – Jul 2020

Partners:

Benieuwd naar de andere onderzoeken en projecten?