De verwevenheid tussen boven- en onderwereld krijgt steeds prominenter aandacht onder de noemer ‘ondermijning’. Ik adviseer op aanvraag over ondermijnende problematiek zoals drugshandel en criminele familierelaties. 

Tevens doe ik onderzoek naar bijvoorbeeld de mate van weerbaarheid tegen criminaliteit op bijvoorbeeld bestuurlijk, ambtelijk, individueel en/of wijk niveau. 

Voor meer info mail naar info@essaresearch.n 

Benieuwd naar de andere onderzoeken en projecten?