De verwevenheid tussen boven- en onderwereld krijgt steeds prominenter aandacht onder de noemer ‘ondermijning’. In dit project richt ik mij op (deel)onderzoeken waar ondermijningsthematiek (zoals faciliterende branches, drugs en mensenhandel) centraal staat. Tevens doe ik onderzoek naar bijvoorbeeld de mate van weerbaarheid tegen criminaliteit op bijvoorbeeld bestuurlijk, ambtelijk, individueel en/of wijk niveau. 

Voor meer info mail naar info@essaresearch.n 

Benieuwd naar mijn andere onderzoeksprojecten?