Training Verhaallijn analyse | ESSA Research - Sheila Adjiembaks

Een narratieve krachtgerichte benadering wordt in toenemende mate toegepast in verschillende werkvelden. Verhalen bieden immers waardevolle inzichten in persoonlijke betekenis, motieven en gebeurtenissen. Op die manier kunnen leefwerelden beter begrepen worden. Echter, welke praktische handvatten zijn aan te wenden om een levensverhaal ter tafel te laten komen? Deze training schenkt aandacht aan narratief werken en hoe je dat in de praktijk kunt toepassen. Leerdoelen Na de training:
  • Weet je wat narratief werken in essentie inhoudt;
  • Heb je zicht op de voor- en nadelen die met narratief werken gepaard gaan met oog op je eigen werkpraktijk;
  • Heb je kennis van verschillende manieren waarop je een verhaal kunt uitvragen en heb je concrete handvatten voor het voeren van gesprek waarbij het verhaal centraal staat vanuit een krachtgericht perspectief;
  • Heb je geoefend met het uitvragen van een levensverhaal.
Voor wie: Voor alle professionals die narratief werken ambiëren is deze training interessant. Het kan bijvoorbeeld voor professional in de zorg-, veiligheids- en het sociale domein van betekenis zijn. Voorbeelden die ik aandraag in de training raken daarbij veelal het werkveld van professionals uit de strafrechtsketen en de (sociale) hulpverlening die met (ex)gedetineerden, voorwaardelijk veroordeelden en/of (risico)jongeren in contact staan. Duur: 1 dagdeel (4 uur) inclusief lunch. Na de training zal tevens een online reflectiemoment plaatsvinden van 1 uur in kleiner verband. Kosten: € 340 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief literatuur/materiaal. Let op: Deze training vraagt minimaal 8 deelnemers (en maximaal 15).

Interesse? 

Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142