Publicaties & media

Overzicht van verschenen publicaties: Adjiembaks, S.D. (2024) Actiegerichte Monitor ‘Straatkracht’- Verslag pilot Amsterdam/Haaglanden Adjiembaks, S.D. (2024)_Brede visie op inzet op jeugdcriminaliteitspreventie. Adjiembaks, S.D. & Noor, S. (2024). ‘Samen weerbaar’: Kennisdocument over risico- en beschermende factoren ten aanzien van ondermijnende (jeugd)criminaliteit, versterking van lokale samenwerking & werkzame elementen voor gemeenschapsinterventies. Expertise-unit…

meer lezen