Ik verzorg lezingen en geef verschillende soorten workshops/trainingen voor professionals die op zoek zijn naar praktische handvatten. Dit doe ik op aanvraag en bij voldoende deelnemers.

 • Lezing/workshop | RESISTANCE TO CRIME

Wat draagt bij aan het uitblijven van een criminele carrière als je in een criminele context opgroeit? Tijdens mijn promotie onderzoek heb ik veel inspirerende en ontroerende verhalen gehoord van mijn respondenten over hun leven als ‘resister’. Ik geef in mijn lezing een inkijkje in hun belevingswereld. Welke krachtbronnen hebben zij ervaren in hun leven? En met welke moeilijkheden hebben zij te maken (gehad)?

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 • Lezing/workshop | ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Op basis van mijn werkervaring bij en onderzoek op ondermijningsthematiek geef ik op aanvraag lezingen. Denk bijvoorbeeld aan lezingen op het gebied van verschijningsvormen van ondermijning, jeugd & drugscriminaliteit, excessief (liquidatie)geweld en aanverwante onderwerpen. Zie ook mijn expertise en publicaties en of onderzoeken.

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 • Training | NARRATIEF (KRACHTGERICHT) WERKEN 1 (BASIS)

Een narratieve krachtgerichte benadering wordt in toenemende mate toegepast in verschillende werkvelden. Verhalen bieden immers waardevolle inzichten in persoonlijke betekenis, motieven en gebeurtenissen. Op die manier kunnen leefwerelden beter begrepen worden. Echter, welke praktische handvatten zijn aan te wenden om een levensverhaal ter tafel te laten komen? Deze training schenkt aandacht aan narratief werken en hoe je dat in de praktijk kunt toepassen.

Leerdoelen

Na de training:

 • Weet je wat narratief werken in essentie inhoudt;
 • Heb je zicht op de voor- en nadelen die met narratief werken gepaard gaan met oog op je eigen werkpraktijk;
 • Heb je kennis van verschillende manieren waarop je een verhaal kunt uitvragen en heb je concrete handvatten voor het voeren van gesprek waarbij het verhaal centraal staat vanuit een krachtgericht perspectief;
 • Heb je geoefend met het uitvragen van een levensverhaal.

Voor wie: Voor alle professionals die narratief werken ambiëren is deze training interessant. Het kan bijvoorbeeld voor professional in de zorg-, veiligheids- en het sociale domein van betekenis zijn. Voorbeelden die ik aandraag in de training raken daarbij veelal het werkveld van professionals uit de strafrechtsketen en de (sociale) hulpverlening die met (ex)gedetineerden, voorwaardelijk veroordeelden en/of (risico)jongeren in contact staan.

Duur: 1 dagdeel (4 uur) inclusief lunch. Na de training zal tevens een online reflectiemoment plaatsvinden van 1 uur in kleiner verband.

Kosten: € 340 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief literatuur/materiaal.

Let op: Deze training vraagt minimaal 8 deelnemers (en maximaal 15).

Meer weten? Neem gerust contact op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 • Training | NARRATIEF (KRACHTGERICHT) WERKEN 2 (VERDIEPING) 

Je hebt een (levens)verhaal of meerdere (levens)verhalen verzameld, wat nu? Elk verhaal is immers anders, kent een andere volgordelijkheid, structuur, lengte en dynamiek. Hoe analyseer je verhalen zodanig dat ze betrouwbare en valide informatie opleveren in onderzoek? In navolging van mijn proefschrift, brengt deze training je specifieke analysemethoden bij die je kunt gebruiken om verhalen verantwoord te analyseren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en/of je eigen praktijk. Deze training geeft je een verdieping op hoe je verhalen uit je eigen praktijk kunt analyseren en biedt reflectie op de betekenis daarvan voor je eigen handelen als professional.

Leerdoelen

Na de training:

 • Heb je kennis van verschillende analysemethoden;
 • Ben je je bewust van de voor- en nadelen van de analysemethoden en tast je af welke methode voor jou het beste past;
 • Heb je meer kennis van en zicht op hoe je structuur en handelingsperspectieven kunt ontrafelen op basis van de verzamelde verhalen voor je eigen werkpraktijk;

Voor wie: Voor praktijkprofessionals die meer verdieping willen na het volgen van de basistraining Narratief werken 1 en willen weten wat ze uit hun verzamelde verhalen uit de praktijk kunnen halen in het licht van handelingsperspectief. Deze training is bovendien ook geschikt voor HBO/WO studenten (afstudeerders) en onderzoekers die op wetenschappelijk verantwoorde narratieve wijze aan de slag willen met hun verzamelde data.

Duur: 1 dag (8 uur) inclusief lunch.

Kosten: € 640 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief literatuur/materiaal.

Let op: Deze training vraagt minimaal 8 deelnemers (en maximaal 15).

Meer weten? Neem gerust contact op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142