Ik verzorg 4 soorten workshops/trainingen voor professionals die op zoek zijn naar praktische handvatten. Dit doe ik op aanvraag en bij voldoende deelnemers. Ook geef ik lezingen indien deze mijn kennis en kunde raken.

  {"grid":3}
 • Lezing | Levensverhalen van resisters

Tijdens mijn onderzoek heb ik veel inspirerende en ontroerende verhalen gehoord van mijn respondenten over hun leven als ‘resister’. Ik geef in mijn lezing een inkijkje in hun belevingswereld. Welke krachtbronnen hebben zij ervaren in hun leven? En met welke moeilijkheden hebben zij te maken (gehad)?

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 

 • Workshop | Kwalitatief interviewen (beginners)

In deze workshop staat het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van een interview centraal. Welke rollen heb je als interviewer? Hoe bereid je een interview voor en wat zijn verschillende vraagsoorten en interviewstructuren die van belang kunnen zijn? In deze workshop wordt geoefend met interviewen als methode en wordt ook (kort) aandacht geschonken aan de fase na het interview (data- vastlegging).

Leerdoelen:

Na de workshop Kwalitatief interviewen:

 • Weet je wat een kwalitatief interview onderscheidt van andere data verzamelingsmethoden en met welk doel je het inzet;
 • Heb je concrete handvatten om een interview voor te bereiden;
 • Weet je welke verschillende rollen je hebt tijdens een interview en op welke manieren je daar aandacht aan kunt/ moet besteden;
 • Weet je welke vraagsoorten en welke drie interviewstructuren je kunt aanwenden ten aanzien van je interviewleidraad;
 • Heb je inzicht in wat een kwalitatieve onderzoekscyclus behelst en kun je bepalen in welke fase van de onderzoekscyclus je je bevindt;
 • Weet je op welke wijze je een interview gesprek start, bewaakt en wat van belang is in de afronding ervan;
 • Heb je inzicht in hoe je data uit een interview kunt vastleggen ten behoeve van de analyse.

Voor wie: deze workshop is bedoeld voor studenten (afstudeerders) en professionals die nog niet eerder interviews hebben afgelegd.

Duur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten: €180 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief materiaal.

Liever incompany? Dat kan. Neem gerust contact met mij op.

Vraag deze workshop aan via een mail naar info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 

 • Workshop | Kwalitatieve analyse (beginners)

In deze workshop draait het om het analyseren van kwalitatieve data uit interviews middels coderen. Hierbij wordt ingegaan op kwaliteitseisen in onderzoek (validiteit en betrouwbaarheid) tijdens de analysefase en ga onder begeleiding je met eigen data aan de slag!

 Leerdoelen:

Na de workshop Kwalitatieve analyse:

 • Weet je wat kwalitatieve analyse inhoudt;
 • Heb je inzicht in welke stappen je kunt ondernemen om tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen van betrouwbaarheid en validiteit;
 • Weet je wat ‘coderen’ inhoudt en hoe je dit kunt toepassen op je eigen data;
 • Heb je een deel van je eigen data gecodeerd en georiënteerd op mogelijke software die je kunt aanwenden daarvoor;
 • Weet je wat de onderzoekscyclus behelst en kun je bepalen in welke fase van de onderzoekscyclus je je bevindt;

Voor wie: deze workshop is bedoeld voor studenten (afstudeerders) en professionals die nog niet eerder interviews hebben geanalyseerd.

Duur: 1 dagdeel (4 uur)

 Kosten: €180 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief materiaal.

Liever incompany? Dat kan. Neem gerust contact met mij op via onderstaand email/telefoonnummer.

 Vraag deze workshop aan via een mail naar info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 

 • Training | Een (levens)verhalende benadering

Een narratieve, verhalende benadering wordt in toenemende mate toegepast in verschillende werkvelden. Verhalen bieden immers waardevolle inzichten in persoonlijke betekenis, motieven en gebeurtenissen. Op die manier kunnen leefwerelden beter begrepen worden. Echter, welke praktische handvatten zijn aan te wenden om een levensverhaal ter tafel te laten komen?

Deze training schenkt aandacht aan een narratieve methodiek die handelingsperspectief en inzichten geeft in hoe je persoonlijke betekenisgeving op structurele wijze  kunt ontrafelen.

Leerdoelen: 

Na de training:

 • Weet je wat een levensverhaal is en wat een narratieve benadering inhoudt;
 • Heb je kennis van de voor- en nadelen die met centraal stellen van (het vertellen van) een levensverhaal gepaard gaan;
 • Weet je op welke verschillende wijzen je een verhaal methodisch verantwoord kunt uitvragen;
 • Weet je waar je rekening mee moet houden als je een geheim verhaal ter tafel krijgt/ wilt krijgen;
 • Heb je concrete handvatten voor het inrichten van een gespreksleidraad waarbij het (levens)verhaal centraal staat;
 • Heb je geoefend met het uitvragen van een levensverhaal.

Voor wie: Voor alle professionals die met een verhalende, narratieve benadering (willen) werken is deze training interessant. Een narratieve benadering kan bijvoorbeeld voor professional in de zorg-, veiligheids- en het sociale domein van betekenis zijn. Voorbeelden die ik aandraag raken daarbij veelal het werkveld van professionals uit de strafrechtsketen en de (sociale) hulpverlening die met (ex)gedetineerden, voorwaardelijk veroordeelden en/of (risico)jongeren in contact staan.

Duur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten: € 240 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief literatuur/materiaal.

Liever incompany? Dat kan. Neem gerust contact met mij op.

Vraag deze training aan via een mail naar info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 

 • Training | Verhaallijnanalyse

Je hebt een (levens)verhaal of meerdere (levens)verhalen verzameld, wat nu? Elk verhaal is immers anders, kent een andere volgordelijkheid, structuur, lengte en dynamiek. Hoe analyseer je verhalen zodanig dat ze betrouwbare en valide informatie opleveren in onderzoek? In navolging van mijn proefschrift, brengt deze training je een specifieke methodiek bij die je kunt gebruiken om verhalen verantwoord te analyseren.

 Leerdoelen:

Na de training Verhaallijnanalyse:

 • Weet je waar deze analysemethode vandaan komt, wat deze inhoudt en binnen welke onderzoeksstroming deze passend is;
 • Ben je je bewust van de voor- en nadelen van een verhaallijnanalyse;
 • Heb je geoefend met de verhaallijnanalyse aan de hand van je eigen verhaal/ data;
 • Weet je waarom de verhaallijnanalyse een structurele wijze analyseren is die ruimte biedt voor variatie in betekenisgeving.

Voor wie: voor HBO/WO studenten (afstudeerders), promovendi en professionals die op wetenschappelijk verantwoorde narratieve wijze aan de slag willen met hun verzamelde kwalitatieve data.

Duur: 1 dag (6,5 uur)

Kosten: € 320 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief literatuur/materiaal.

Liever incompany? Dat kan. Neem gerust contact met mij op.

Vraag deze training aan via een mail naar info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

 

 • Lezing/ workshop | Ondermijning

Op basis van mijn werkervaring bij en onderzoek op ondermijningsthematiek geef ik op aanvraag lezingen. Denk bijvoorbeeld aan lezingen op het gebied van verschijningsvormen van ondermijning en methodieken om te komen tot een ondermijningsbeelden.

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142