Ik verzorg 4 soorten workshops/trainingen voor professionals die op zoek zijn naar praktische handvatten. Dit doe ik op aanvraag en bij voldoende deelnemers. Ook geef ik lezingen indien deze mijn kennis en kunde raken.

  • Training | Kwalitatief Interviewen (beginners)

    In deze training staat het voeren van een interview als data verzamelingsmethode centraal. Hoe bereid je bijvoorbeeld een interview voor en wat zijn verschillende vraagsoorten en interviewstructuren die van belang zijn? In deze workshop oefen je met interviewen als methode en wordt ook (kort) aandacht geschonken aan de fase na het interview (data- vastlegging).

Duur: 1 dagdeel 

Leerdoelen:

Na de training Kwalitatief interviewen:

– Weet je wat een kwalitatief interview onderscheidt van andere data verzamelingsmethoden en met welk doel je het inzet;

– Heb je concrete handvatten om een interview voor te bereiden;

– Weet je welke verschillende rollen je hebt tijdens een interview en op welke manieren je daar aandacht aan kunt/ moet besteden;

– Weet je welke vraagsoorten en welke drie interviewstructuren je kunt aanwenden ten aanzien van je interviewleidraad;

– Heb je inzicht in wat een kwalitatieve onderzoekscyclus behelst en kun je bepalen in welke fase van de onderzoekscyclus je je bevindt;

– Weet je op welke wijze je een interview gesprek start, bewaakt en wat van belang is in de afronding ervan;

– Heb je inzicht in hoe je data uit een interview kunt vastleggen ten behoeve van de analyse.

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

  • Training | Kwalitatieve analyse (beginners)

    In deze training draait het om het analyseren van kwalitatieve data uit interviews middels coderen. Hierbij wordt ingegaan op kwaliteitseisen in onderzoek (validiteit en betrouwbaarheid) tijdens de analysefase en ga onder begeleiding je met eigen data aan de slag!

Duur: 1 dagdeel 

Leerdoelen:

Na de training Kwalitatieve analyse:

– Weet je wat kwalitatieve analyse inhoudt;

– Heb je inzicht in welke stappen je kunt ondernemen om tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen van betrouwbaarheid en validiteit;

– Weet je wat ‘coderen’ inhoudt en hoe je dit kunt toepassen op je eigen data;

– Heb je een deel van je eigen data gecodeerd en georiënteerd op mogelijke software die je kunt aanwenden daarvoor;

– Weet je wat de onderzoekscyclus behelst en kun je bepalen in welke fase van de onderzoekscyclus je je bevindt;

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

  • Workshop | Een (levens)verhalende benadering

Hoe krijg je een (geheim) verhaal ter tafel? Welke praktische handvatten zijn aan te wenden om überhaupt tot een verhaal te komen om iemands leefwereld beter te begrijpen? Deze workshop schenkt aandacht aan een narratieve methode dat handelingsperspectief geeft om persoonlijke betekenisgeving te ontrafelen. Vooral voor professionals die met een verhalende, narratieve benadering (willen) werken is deze workshop interessant.

Duur: 1 dagdeel

Leerdoelen: 

Na de workshop:

– Weet je op welke wijze een (levens) verhaal opgevat kan worden;

– Heb je kennis van de voor- en nadelen die met centraal stellen van (het vertellen van) een verhaal gepaard gaan;

– Weet je op welke verschillende wijzen je een verhaal kunt uitvragen;

– Weet je waar je rekening mee moet houden als je een geheim verhaal ter tafel krijgt/ wilt krijgen;

– Heb je concrete handvatten voor het inrichten van een gespreksleidraad waarbij het (levens)verhaal centraal staat;

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

  • Training | Verhaallijnanalyse

Je hebt een (levens)verhaal of meerdere verhalen verzameld, wat nu? Elk verhaal is immers anders, kent een andere volgordelijkheid, structuur, lengte en dynamiek. Hoe analyseer je verhalen zodanig dat ze betrouwbare en valide informatie opleveren in onderzoek? In navolging van mijn proefschrift, brengt deze training je een specifieke methodiek bij die je kunt gebruiken om verhalen verantwoord te analyseren.

Duur: 1 dag

Leerdoelen:

Na de training Verhaallijnanalyse:

– Weet je waar deze analysemethode vandaan komt, wat deze inhoudt en binnen welke onderzoeksstroming deze passend is;

– Ben je je bewust van de voor- en nadelen van een verhaallijnanalyse;

– Heb je geoefend met de verhaallijnanalyse aan de hand van je eigen verhaal/ data;

– Weet je waarom de verhaallijnanalyse een structurele wijze analyseren is die ruimte biedt voor variatie in betekenisgeving.

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

  • Lezing | Levensverhalen van resisters

Tijdens mijn onderzoek heb ik veel inspirerende en ontroerende verhalen gehoord van mijn respondenten over hun leven als ‘resister’. Ik geef in mijn lezing een inkijkje in hun belevingswereld. Welke krachtbronnen hebben zij ervaren in hun leven? En met welke moeilijkheden hebben zij te maken (gehad)?

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

  • Lezing | Ondermijning

Op basis van mijn werkervaring en onderzoek op ondermijningsthematiek geef ik op aanvraag lezingen. Denk bijvoorbeeld aan lezingen op het gebied van (de betekenis van) bestuurlijke weerbaarheid, verschijningsvormen van ondermijning en methodiek van ondermijningsbeelden.

Interesse? Neem contact met mij op via info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142