‘Straatkracht’ is een intensieve variant van jeugdreclasseren. De mate van toepasbaarheid van verschillende kernonderdelen van de methodiek wordt momenteel middels een pilot in de praktijk verkend. De pilot loopt al een aantal maanden in twee regio’s en is na de zomer 2023 uitgebreid naar meerdere Preventie met gezag (PmG) gemeenten.

Straatkracht is een deelproject van JR in Verbinding (JRiV) De aanpak is gericht op het ondersteunen van jongeren in het weg bewegen van een (georganiseerde) criminele en gewelddadige context, naar een positief, veiliger en pro-sociaal leven en duurt gemiddeld een jaar. Het is een intensief traject waarbij het hoofddoel het bevorderen van een duurzaam positief, pro-sociaal leven van de jongere is en het verminderen van recidive. Er wordt volgens een aantal kernonderdelen samengewerkt met de jongere, het informele sociale netwerk en het formele netwerk van professionals /partners.

De Straatkracht methodiek kent een aantal kernelementen die middels een actiegerichte monitor op toepasbaarheid in de praktijk worden verkend. In deze monitor wordt gedurende de pilot met JR werkers als onderzoekende professionals samengewerkt. Zij worden periodiek bevraagd middels een digitale vragenlijst en ook wordt de toepasbaarheid van kernonderdelen uit de Straatkracht methodiek periodiek in focusgroepsessies besproken. Onderzoekers nemen tevens deel aan casuïstiek besprekingen.  De resultaten van de pilot Straatkracht dragen bij de ontwikkeling van de landelijke jeugdreclasseringsmethodiek (JRiV). 

“Het zijn de hoog-risicozaken, waarbij de veiligheid van de jongere, diens omgeving, en ook van ons als JR werker moet worden bewaakt. Er zijn bijvoorbeeld banden met  een criminele vriendengroep of met de georganiseerde (drugs) criminaliteit. Zij komen verhard over, en vaak gaat het tegelijk ook om kwetsbare jongeren, waarbij bijvoorbeeld sprake is van een LVB.“  (JR werker, team Straatkracht).

Looptijd: Mrt 2023 – Feb 2025

Partner(s): Expect Jeugd

Voor meer info mail naar info@essaresearch.nl

Benieuwd naar de andere onderzoeken en projecten?