Onderzoeksprojecten voer ik uit in samenwerking met veiligheidspartners en andere onderzoeksbureaus. Zo houd ik mij bezig met een narratieve benadering, thema’s in de ondermijnende criminaliteit, weerbaarheid en criminaliteitspreventie. Ook voor beleids- en procesevaluaties kunt u bij mij terecht.

De volgende opdrachten zijn uitgevoerd of lopen momenteel:

  • 2019 | Afstudeerbegeleiding Recherchekundige opleiding Politieacademie (doorlopend)
  • Feb 2019 t/m Dec 2019 | Once Upon A Crime… Effecten van Lifestory podcasts van (voorwaardelijk) veroordeelden die onder toezicht van de Reclassering staan
  • Jan 2019 t/m Jul 2019 | Levensloop Centraal (een levensverhalende benadering ten aanzien van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen)
  • Okt 2018 t/m Jun 2019 | Harvard Organized Crime Field Lab (OCFL): initiatieven ten aanzien van jonge aanwas in de cocaïnehandel (RIEC Midden-Nederland)
  • 2017 t/m 2018 | Ondermijning (verdiepende fenomeenanalyses & strategische ondermijningsbeelden RIEC Midden-Nederland)
  • 2017 t/m 2018 | Bestuurlijke weerbaarheidsscan (RIEC Midden-Nederland)
  • 2012 t/m 2018 | Voorkomen van een criminele carrière/ resistance to crime (zie ook publicaties/proefschrift)
  • 2013 | Veelplegersproblematiek Veiligheidshuis (‘Marokkaanse Outlaws’)
  • 2012 | Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED analyses gemeente Den Bosch)
  • 2011 | Handelingsperspectief in relatie tot arbeidsuitbuiting van migranten uit Midden & Oost- Europa

Vragen?