‘Er was eens… ‘ Verhalen zijn altijd verbonden met ons leven. Ze doen ons verwonderen, zijn vermakelijk en geven niet zelden stof tot nadenken. Zeker wanneer we ernaar luisteren. In dit project staan vooral (levens)verhalen van (ex-) gedetineerden centraal. ‘Once upon a Crime’ is een overkoepelend project dat bestaat uit verschillende deelprojecten.

Lifestory Podcasts

In dit project verken ik samen met de Reclassering Nederland het effect van zogeheten ‘Lifestory-Podcasts’ (zogeheten ‘LP’s’) van voorwaardelijk veroordeelden die onder toezicht staan. Ik onderzoek in hoeverre lifestory podcasts het handelingsperspectief van toezichthouders van de reclassering voedt. Tevens bekijk ik welke bronnen van veerkracht betekenisvol zijn voor het uitblijven van delictgedrag vanuit het eigen verhaal.

Het delen en onderling bespreken van een levensverhaal kan een sterke invloed hebben op de kwaliteit van de relatie tussen voorwaardelijk veroordeelden en toezichthouders. Daarbij stelt dit onderzoek niet het identificeren van risico’s centraal maar juist het gezamenlijk zoeken naar betekenisvolle krachten vanuit een positief-narratieve benadering (zie ook expertise).

Er wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van levensverhalen als interventiestrategie. Bovendien zijn levensverhalen ook als kennisinstrument nog relatief onderbelicht. Dit project draagt bij aan dit hiaat omdat levensverhalen individueel handelen in samenhang met het verleden, heden en de voorgestelde toekomst vanuit eigen perspectief van voorwaardelijk veroordeelden naar voren brengt.

De podcasts zijn met nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie en de reclassering gepubliceerd. De podcasts zijn gebaseerd op een (langer) gesprek met voorwaardelijk veroordeelden en geeft de grote lijnen weer die vanuit het eigen perspectief van de voorwaardelijk veroordeelden betekenisvol zijn.


Beluister hier aflevering 4 “Geef nooit op”


Beluister hier aflevering 3 “Vergelding of vergeving”


Beluister hier aflevering 2 “Waarheen, waarvoor” 


Beluister hier aflevering 1 “Het leven is van jou”


Neem voor meer informatie contact op via info@essaresearch.nl

Status: gehonoreerd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid onder het Koers & Kansen initiatief

Partners: Reclassering Nederland, Ministerie van Justitie & Veiligheid & Pixel Perfect Publications

Looptijd: Feb 2019 – Dec 2019

Benieuwd naar de andere onderzoeksprojecten?