‘Er was eens… ‘ Verhalen zijn altijd verbonden met ons leven. Ze doen ons verwonderen, zijn vermakelijk en geven niet zelden stof tot nadenken. In dit project staan vooral (levens)verhalen van (ex-) gedetineerden centraal. 

Lifestory Podcasts

‘Once upon a Crime’ is een overkoepelend project dat bestaat uit verschillende deelprojecten. In een pilotstudie verken ik samen met de Reclassering Nederland effecten van zogeheten ‘Lifestory-Podcasts’ (zogeheten ‘LP’s’) van voorwaardelijk veroordeelden die onder toezicht staan. Ik onderzoek in hoeverre lifestory podcasts het handelingsperspectief van toezichthouders van de reclassering voedt. Tevens bekijk ik welke bronnen van veerkracht betekenisvol zijn voor het uitblijven van delictgedrag vanuit het eigen verhaal.

Het delen en onderling bespreken van een levensverhaal kan een sterke invloed hebben op de kwaliteit van de relatie tussen voorwaardelijk veroordeelden en toezichthouders. Daarbij stelt dit onderzoek niet het identificeren van risico’s centraal maar juist het gezamenlijk zoeken naar betekenisvolle krachten vanuit een positief-narratieve benadering (zie ook expertise).

Er wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van levensverhalen als interventiestrategie. Bovendien zijn levensverhalen ook als kennisinstrument nog relatief onderbelicht. Dit project draagt bij aan dit hiaat omdat levensverhalen individueel handelen in samenhang met het verleden, heden en de voorgestelde toekomst vanuit eigen perspectief van voorwaardelijk veroordeelden naar voren brengt.

De podcasts zijn met nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie en de reclassering gepubliceerd. De podcasts zijn gebaseerd op een (langer) gesprek met voorwaardelijk veroordeelden en geeft de grote lijnen weer die vanuit het eigen perspectief van de voorwaardelijk veroordeelden betekenisvol zijn.

De pilotstudie is reeds afgerond. Beluister de gepubliceerde podcasts hieronder inclusief de eindpodcast. Of lees hieronder de bevindingen:


Beluister hier aflevering “Bevindingen Pilotstudie 2019”


Beluister hier aflevering 11 “Hoe het niet te doen”


Beluister hier aflevering 10 “Op weg naar geluk”


Beluister hier aflevering 9 “Je bent pas perfect als je openstaat voor verbetering”


Beluister hier aflevering 8 “Er is altijd een nieuw begin”


Beluister hier aflevering 7 “Bloemen moeten niet te vroeg bloeien”


Beluister hier aflevering 6 “My life of crime”


Beluister hier aflevering 5 “De nieuwe ik”


Beluister hier aflevering 4 “Geef nooit op”


Beluister hier aflevering 3 “Vergelding of vergeving”


Beluister hier aflevering 2 “Waarheen, waarvoor” 


Beluister hier aflevering 1 “Het leven is van jou”


Neem voor meer informatie contact op via info@essaresearch.nl

Status: gehonoreerd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid onder het Koers & Kansen initiatief

Partners: Reclassering Nederland, Ministerie van Justitie & Veiligheid & Pixel Perfect Publications

Looptijd: Feb 2019 – Dec 2019

Benieuwd naar de andere onderzoeksprojecten?