Once Upon a Crime…

Er was eens…‘ Verhalen zijn altijd verbonden met ons leven. Ze doen ons verwonderen, zijn vermakelijk en geven niet zelden stof tot nadenken. In dit project staan (levens)verhalen van (ex-) gedetineerden maar ook betrokkenen daaromheen centraal. ‘Once upon a Crime’ is een overkoepelend project dat bestaat uit verschillende deelprojecten.

De kracht van het narratief

Het delen en onderling bespreken van een levensverhaal kan een krachtig instrument zijn om kennis op te doen over de ervaringen uit iemand anders zijn/haar leven maar kan tegelijkertijd ook inzichten bij de verteller zelf versterken. Denk bijvoorbeeld aan hoe het (terug)luisteren van je eigen verhaal inzichten kan geven over hoe je het leven hebt ervaren, de toekomst en wat je wellicht anders wilt gaan doen.  In ‘Once upon a crime’ staat (niet alleen) het identificeren van risico’s centraal maar juist het gezamenlijk zoeken naar betekenisvolle krachten vanuit een positief-narratieve benadering (zie ook expertise).

Er wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van levensverhalen als interventiestrategie. Bovendien zijn levensverhalen ook als kennisinstrument nog relatief onderbelicht.

Beluister hieronder de podcastseries!

Misdaad en mededogen
in de drugshandel
Credible messengers
Delft
Life Story podcasts onder
toezicht gestelden
Beluister hier de podcastserie Beluister hier de podcastserie Beluister hier de podcastserie
Kruitsporen in de
cocaïnehandel
Een euroteken
Van Telegram naar kilo’s

 

Beluister hier de podcast Beluister hier de podcast Beluister hier de podcast

NB: Alle podcasts zijn met nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen gepubliceerd.

 


Benieuwd naar de andere onderzoeksprojecten?

Neem voor meer informatie contact op via info@essaresearch.nl