Dit project verkent het effect van zogeheten ‘Lifestory-Podcasts’ (zogeheten ‘LP’s’) van (ex)-gedetineerden. De podcasts vormen een integraal onderdeel van het dossier en handelingsperspectief van professional(s) met wie (ex-)gedetineerden in contact staan.

Doel van dit project is het onderzoeken in hoeverre het toevoegen van LP’s in dossiers van (ex-)gedetineerden een effectieve bijdrage levert aan recidivevermindering. Het delen en onderling bespreken van een levensverhaal kan een sterke invloed hebben op de kwaliteit van de relatie tussen professional en (ex-)gedetineerde. Daarbij staat niet het identificeren van risico’s centraal maar juist het gezamenlijk zoeken naar betekenisvolle krachten voor succesvolle re-integratie vanuit een positief-narratieve benadering (zie ook expertise).

Alhoewel professionals oog hebben voor de sociale context van (ex-)gedetineerden, is een ‘insiderview’ van wat daadwerkelijk betekenisvol is in relatie tot recidivevermindering niet structureel verankerd in beleid of methodisch handelen. Zo kent het nazorgtraject landelijk vijf peilers waarbij sociale relaties geen verankerde pijler is. Ook wordt bijvoorbeeld met een zogeheten ‘omgevingsadvies’ in het traject van nazorg gewerkt. Dat komt echter tot stand vanuit een fragmentarisch perspectief en vanuit niet een holistisch – meer contextueel – perspectief op het levensverhaal vanuit het perspectief van (ex-)gedetineerden. Er wordt, anders gezegd, nog zeer weinig gebruik gemaakt van levensverhalen als narratief kennisinstrument en als interventiestrategie. Dit project draagt bij aan dit hiaat omdat levensverhalen individueel handelen in samenhang met het verleden, heden en de voorgestelde toekomst vanuit eigen perspectief van (ex-)gedetineerden naar voren brengt. Dit geeft belangrijke voeding aan een succesvol proces van resocialisatie tijdens en na detentie.

Neem voor meer informatie contact op via info@essaresearch.nl

Status: gehonoreerd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid onder het Koers & Kansen initiatief

Partners: Reclassering Nederland / Ministerie J&V

Looptijd: Feb 2019 – Okt 2019

Benieuwd naar mijn andere onderzoeksprojecten?