Sheila Adjiembaks verwerkt in haar publicaties veel van haar ervaring en expertise als criminoloog en onderzoeker in relatie tot criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken.

Als zelfstandig criminoloog en senior onderzoeker is zij ervaren en gedreven in het doen van kwalitatief onderzoek in relatie tot criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken.

Daarbij beoogt ze een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis en de dynamiek van de praktijk.Integer en onafhankelijk, verantwoord onderzoek met gevoel voor wat er speelt, vind ik belangrijke aspecten in mijn werk.

Haar aandacht gaat uit naar het ontrafelen van leefwerelden en het vinden van constructieve verbinding tussen inzichten uit onderzoek en werkvelden van professionals.

ESSA Research houdt zich bezig met (criminaliteits) analyse en onderzoek, advies en training binnen het veiligheidsdomein.

Opdrachtgevers zijn (overheids)instellingen zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten, lectoraten, onderwijsinstellingen en het gevangeniswezen.

https://essaresearch.nl/sheila-adjiembaks/

2012 t/m 2018 | Voorkomen van een criminele carrière/ resistance to crime (zie ook publicaties/proefschrift)