Een narratieve, verhalende benadering wordt in toenemende mate toegepast in verschillende werkvelden. Verhalen bieden immers waardevolle inzichten in persoonlijke betekenis, motieven en gebeurtenissen. Op die manier kunnen leefwerelden beter begrepen worden. Echter, welke praktische handvatten zijn aan te wenden om een levensverhaal ter tafel te laten komen?

Deze training schenkt aandacht aan een narratieve methodiek die handelingsperspectief en inzichten geeft in hoe je persoonlijke betekenisgeving op structurele wijze  kunt ontrafelen.

Leerdoelen: 

Na de training:

– Weet je wat een levensverhaal is en wat een narratieve benadering inhoudt;

– Heb je kennis van de voor- en nadelen die met centraal stellen van (het vertellen van) een levensverhaal gepaard gaan;

– Weet je op welke verschillende wijzen je een verhaal methodisch verantwoord kunt uitvragen;

– Weet je waar je rekening mee moet houden als je een geheim verhaal ter tafel krijgt/ wilt krijgen;

– Heb je concrete handvatten voor het inrichten van een gespreksleidraad waarbij het (levens)verhaal centraal staat;

– heb je geoefend met het uitvragen van een levensverhaal.

Voor wie: Voor alle professionals die met een verhalende, narratieve benadering (willen) werken is deze training interessant. Een narratieve benadering kan bijvoorbeeld voor professional in de zorg-, veiligheids- en het sociale domein van betekenis zijn. Voorbeelden die ik aandraag raken daarbij veelal het werkveld van professionals uit de strafrechtsketen en de (sociale) hulpverlening die met (ex)gedetineerden, voorwaardelijk veroordeelden en/of (risico)jongeren in contact staan.

Duur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten: € 240 euro excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief literatuur/materiaal.

Liever incompany? Dat kan. Neem gerust contact met mij op.

Vraag deze training aan via een mail naar info@essaresearch.nl of bel met 06 17 052 142

Kijk voor meer informatie op: https://essaresearch.nl/training-workshops/