Lifestory Podcast | Bloemen moeten niet te vroeg bloeien

yse staat onder toezicht van de reclasseringsverslavingszorg. Haar leven is alles behalve rooskleurig en wegens een geweldsdelict komt ze in aanraking met justitie. Hoe is haar leven verlopen? En hoe ziet ze haar toekomst? Luister hier naar haar Lifestory podcast.

Deze productie is tot stand gekomen in het kader van een pilotstudie van Essa Research in samenwerking met de Reclassering Nederland en Pixel Perfect Publications in het kader van het Koers & kansen initiatief van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Herleidbare zaken zijn – waar nodig – gefingeerd en betrokkenen hebben nadrukkelijk toestemming verleend voor publicatie.

Beluister de andere podcasts hier.