Lifestory Podcast | De nieuwe ik

Robert staat onder toezicht van de Reclassering wegens een zedenmisdrijf. In deze podcast vertelt hij over zijn leven, zijn veroordeling en hoe hij zijn toekomst ziet.


Deze productie is tot stand gekomen in het kader van een pilotstudie van Essa Research in samenwerking met de Reclassering Nederland en Pixel Perfect Publications in het kader van het Koers & kansen initiatief van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Herleidbare zaken zijn Рwaar nodig Рgefingeerd en betrokkenen hebben nadrukkelijk toestemming verleend voor publicatie. Kijk voor meer info op de site:

Beluister de andere podcasts hier