Lifestory Podcast | My life of crime

Nina staat onder toezicht van de reclasseringsverslavingszorg. Haar leven is alles behalve rooskleurig en wegens een delict komt ze in aanraking met justitie. Hoe is haar leven verlopen? En hoe ziet ze haar toekomst? Luister hier naar haar Lifestory podcast.

Deze productie is tot stand gekomen in het kader van een pilotstudie van Essa Research in samenwerking met de Reclassering Nederland en Pixel Perfect Publications in het kader van het Koers & kansen initiatief van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Herleidbare zaken zijn – waar nodig – gefingeerd – en betrokkenen hebben nadrukkelijk toestemming verleend voor publicatie.

Beluister de andere podcasts hier.